Home 9 Vragen 9 Moeilijke vragen

Moeilijke PubQuiz vragen (2024 update)

Hieronder vind je een selectie van best moeilijke quizvragen. Althans, dat vinden wij, misschien zijn ze appeltje-eitje voor jou… Weten wij veel. Test je kennis of gebruik ze voor een lastige PubQuiz. Doe ermee wat je wilt ;-).

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 3 januari 2024

Moeilijke quizvragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Vraag: Hoe noem je de studie van de betekenis van woorden, zinnen en teksten?

Antwoord: Semantiek

Vraag: Welk figuur uit de Griekse mythologie kennen we van de twaalf werken?

Antwoord: Herakles (of: Hercules)

Vraag: Wie ontving In 1906 als eerste Amerikaan de Nobelprijs voor de Vrede?

Antwoord: Theodore Roosevelt

Vraag: Hoe noem je het wereldbeeld dat de Aarde in het centrum van het zonnestelsel, en van het hele universum plaatste?

Antwoord: Geocentrisme

Vraag: Hoe noem je de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel)?

Antwoord: Thora

Vraag: Welke Fransman weigerde in in 1964 de Nobelprijs voor de literatuur?

Antwoord: Jean-Paul Sartre

Vraag: Wat is een ander woord voor de kunst van het schoonschrift?

Antwoord: Kalligrafie

Vraag: Wat bestudeert een speleoloog?

Antwoord: De verkenning en de studie van grotten en ondergrondse ruimten

Vraag: Wie schreef het boek Anna Karenina?

Antwoord: Lev Tolstoj

Vraag: Wie was de eerste echtgenote van Napoleon Bonaparte?

Antwoord: Joséphine de Beauharnais

Vraag: Welk architectonisch principe, in 1791 beschreven door de Engelse liberale filosoof Jeremy Bentham, maakt het mogelijk groepen te controleren, te disciplineren, te bewaken, bestuderen, vergelijken en te verbeteren?

Antwoord: Het panopticum (of panopticon)

Vraag: Welke filosoof kennen we van de Allegorie van de grot?

Antwoord: Plato

Vraag: Hoe heette het project waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste kernwapens ontwikkeld werden?

Antwoord: Het Manhattanproject

Vraag: Wat is sinds 1883 het motto van het korps mariniers van de Verenigde Staten?

Antwoord: Semper fidelis

Vraag: Welke planeet in ons zonnestelsel heeft de hoogste gemiddelde oppervlaktetemperatuur?

Antwoord: Venus

Vraag: Wat is de naam van het ethische principe dat stelt dat de morele juistheid van een handeling afhangt van de gevolgen die het heeft, en dat het doel is om het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bereiken?

Antwoord: Utilitarisme

Vraag: Welk element is genoemd naar de Griekse godin van de regenboog?

Antwoord: Iridium

Vraag: Welke auteur schreef de novelle "De Vreemdeling"?

Antwoord: Albert Camus

Vraag: Wat is de kleinste bot in het menselijk lichaam?

Antwoord: De stijgbeugel (zit in je oor)

Vraag: Wie componeerde het muziekstuk "De Planeten"?

Antwoord: Gustav Holst

Vraag: Welke stof wordt geproduceerd door de hypofyse en stimuleert de groei van cellen en weefsels in het lichaam?

Antwoord: Somatotropine of groeihormoon

Vraag: In welke eenheid wordt radioactiviteit uitgedrukt?

Antwoord: Becquerel (Bq)

Vraag: Hoe wordt de studie van vingerafdrukken genoemd?

Antwoord: Dactyloscopie of Dactylografie

Vraag: Hoe noem je een verheven lofzang of loflied op een bepaald onderwerp ook wel?

Antwoord: Een hymne

Vraag: Welk boek begin met de zin: 'Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht, No 37.'?

Antwoord: Max Havelaar van Multatuli

Vraag: Welke Franse filosoof bracht in 1975 het boek Surveiller et punir: Naissance de la prison uit?

Antwoord: Michel Foucault

Vraag: Wat is het element met de hoogste atoommassa dat van nature op Aarde voorkomt?

Antwoord: Uranium

Vraag: Over wie werd een ban uitgesproken in 1521 door de Rooms-Katholieke Kerk?

Antwoord: Maarten Luther

Vraag: Met welk woord wordt de wetenschap van oorlog en vrede aangeduid?

Antwoord: Polemologie

Vraag: Wie wordt als de grondlegger van het parlementarisme in Nederland beschouwd?

Antwoord: Johan Rudolph Thorbecke

Vraag: Van welke religie is Mahayana een stroming?

Antwoord: Boeddhisme

Vraag: Wat is de meest voorkomende bloedgroep bij mensen wereldwijd?

Antwoord: Bloedgroep O

Vraag: Welk dier heeft het grootste brein in verhouding tot zijn lichaamsgrootte?

Antwoord: De potvis

Vraag: Hoe wordt het proces genoemd waarbij planten licht gebruiken om voedsel te maken?

Antwoord: Fotosynthese

Vraag: Welke natuurkundige constante wordt aangeduid met h?

Antwoord: De constante van Planck

Vraag: Welk beroemd schilderij werd gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in 1990 en is nog steeds niet teruggevonden?

Antwoord: “The Concert” van Johannes Vermeer

Vraag: Hoe wordt de overgang van het Duitse Keizerrijk naar de Weimarrepubliek in 1918/1919 genoemd?

Antwoord: Novemberrevolutie

Vraag: Welke componist schreef de "Symphonie Fantastique"?

Antwoord: Hector Berlioz

Vraag: Hoe noem je een traditioneel volksverhaal dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekend moment in de tijd en vaak gegroeid is om een historische kern?

Antwoord: Een sage

Vraag: Wie was in de Griekse mythologie godin van de beheerste oorlogvoering en vrede?

Antwoord: Pallas Athena

Vraag: Hoe wordt de geleider genoemd die elektrische stroom alleen in één richting toelaat?

Antwoord: Diode

Vraag: Hoe noem je het als iemand met de grootste onderscheiding afstudeert?

Antwoord: Summa cum laude of maxima cum laude

Vraag: Wat zijn de voornamen van De gebroeders Grimm?

Antwoord: Jacob Ludwig Karl en Wilhelm Karl

Vraag: Welke roman van Gabriel García Márquez vertelt het verhaal van zeven generaties van de Buendía-familie?

Antwoord: Honderd jaar eenzaamheid (Cien años de soledad)

Vraag: Wie ontwikkelde de eerste vaccinatie tegen polio?

Antwoord: Jonas Salk

Vraag: Welke humanist schreef het satirische werk Lof der Zotheid?

Antwoord: Desiderius Erasmus

Vraag: Hoe heet het deelgebied van de wiskunde waarin algoritmes voor problemen in de continue wiskunde of wiskundige analyse bestudeerd worden?

Antwoord: Numerieke wiskunde

Vraag: Hoe heet op de geologische tijdschaal het tijdvak van 2,58 miljoen (Ma) tot 11,7 duizend jaar (ka) geleden?

Antwoord: Het Pleistoceen

Vraag: Welke Deen die In 1922 de Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving wordt algemeen gezien als een van de grondleggers van de atoomfysica?

Antwoord: Niels Bohr

Vraag: Welk boek introduceerde het begrip "Big Brother" en het concept van een totalitaire staat?

Antwoord: 1984 van George Orwell

Vraag: Wat betekent de Latijnse spreuk Beati pauperes spiritu?

Antwoord: Zalig zijn de armen van geest

Vraag: Hoe noem je het filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken niet zomaar willekeurig is, maar een oorzaak heeft?

Antwoord: Determinisme

Vraag: Welke Amerikaanse president sprak De Gettysburg Address uit in 1863?

Antwoord: Abraham Lincoln

Vraag: Hoe noem je het deelgebied van de taalkunde dat de herkomst van woorden bestudeert?

Antwoord: Etymologie

Vraag: In welke eeuw kreeg Delft stadsrechten?

Antwoord: In de 13e eeuw (1246)

Vraag: In welke oorlog werd de Slag bij Thermopylae uitgevochten?

Antwoord: De tweede Perzische Oorlog

Vraag: Hoe worden de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed genoemd?

Antwoord: Hadith

Vraag: Hoe noem je een wiskundig figuur dat twee gelijke en evenwijdige vlakken heeft, en andere vlakken?

Antwoord: Prisma

Vraag: Door wie wordt Dante in De goddelijke komedie in zijn imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals vergezeld?

Antwoord: Vergilius

Vraag: Hoe heet de natuurwet uit de optica die aangeeft hoe lichtstralen gebroken worden op de overgang van het ene medium naar het andere, bijvoorbeeld van lucht naar glas?

Antwoord: De wet van Snellius of brekingswet

Vraag: Welke beroemde auteur schreef het boek Honderd jaar eenzaamheid?

Antwoord: Gabriel García Márquez

Vraag: Hoe wordt Calcium(di)hydroxide ook wel genoemd?

Antwoord: Gebluste kalk

Vraag: Wat is de grootste rivier in Polen?

Antwoord: De Wisła

Vraag: Door welk verdrag kwam de kolonie Nieuw-Nederland (waarin Nieuw-Amsterdam lag) officieel onder Engels gezag?

Antwoord: Vrede van Westminster (1674)

Vraag: Wie schreef het bekende Nederlandse gedicht 'Iemand stelt de vraag'?

Antwoord: Remco Campert

Vraag: Hoe staat Bruxisme beter bekend?

Antwoord: Tandenknarsen en/of tandklemmen

Vraag: Hoe noem je het zachtjes gaar smoren van een gerecht in bouillon, wijn of saus in een gesloten pan met aromaten?

Antwoord: Braiseren

Vraag: Wat is de benaming die meestal aan het hoofdwerk, het grootste of belangrijkste werk van bijvoorbeeld een auteur, we­ten­schap­per of kunstenaar wordt gegeven?

Antwoord: Magnum opus

Vraag: Welke Nederlander ontving in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde voor de ontwikkeling van moleculaire machines?

Antwoord: Ben Feringa

Vraag: Hoe noem je een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst?

Antwoord: Retributie

Vraag: Welke Latijnse uitdrukking betekent zoveel als "liefde voor het (nood)lot", het liefhebben van dat wat onvermijdelijk is

Antwoord: Amor Fati

Vraag: Hoe heet de beschermheilige van reizigers, automobilisten en van de stad Roermond?

Antwoord: Christoffel

Vraag: Welke bekende hypothese stelt dat de specifieke taal die we spreken invloed heeft op de manier waarop we denken over de werkelijkheid?

Antwoord: Sapir-Whorfhypothese

Bonus moeilijke vragen  cool

Vraag: Wat is het tegenovergestelde van albinisme?

Antwoord: Melanisme

Vraag: Welke schrijver is bekend van de romans Het proces, Het slot en de novelle De Gedaanteverwisseling?

Antwoord: Franz Kafka

Populaire PubQuiz vragen onderwerpen

Algemene Kennis vragen

t

Sport
vragen

Geschiedenis
vragen

Muziek
vragen

Eten & Drinken
vragen

Actualiteit
vragen

}

Film
vragen

Geografie
vragen

Grappige
vragen

Politiek
vragen